​תקציר:

העבודה בחנה את השפעתם של משתני המדיניות והעלייה על היצע התוצר בהסתמך על המודל הניאוקלאסי. הגישה האמפירית מבוססת על אמידת משוואות בצורה המצומצמת באמצעותן נבחנת השפעת משתני המדיניות על התוצר ומרכיביו- גורמי הייצור והפיריון.

למחקר המלא בנושא: השפעתם של משתני מדיניות והעלייה על היצע התוצר העיסקי ומרכיביו, גורמי הייצור והפיריון: ישראל 1995-1960  כקובץ PDF