תקציר

מחקר זה אומד את השפעת ההפחתה החדה של קצבאות הילדים בתחילת שנות ה-2000 על היצע העבודה. המחקר עושה שימוש בשיטת "הפרש ההפרשים" (difference-in-differences) כדי לאמוד את השינויים בהיצע העבודה של נשים וגברים מרובי ילדים בהשוואה לשינויים בהיצע העבודה של נשים וגברים מעוטי ילדים. נמצא כי הפחתת הקצבאות הביאה לעלייה משמעותית בהיצע העבודה של משפחות מרובות ילדים – עלייה של כ-3.6 נקודות האחוז בהיצע העבודה של נשים מרובות ילדים ושל כ-2.3 נקודות האחוז בהיצע העבודה של גברים מרובי ילדים, ביחס לנשים וגברים מעוטי ילדים. 

למאמר המלא בנושא: השפעת גובה קצבאות הילדים על היצע העבודה: עדויות מתחילת שנות ה-2000 כקובץ PDF​