תקציר:

העבודה בוחנת את ההשפעה של ההון התשתיתי על הפרודוקטיביות של 23 ענפי תעשייה בישראל על פי סדרות שנתיות לשנים 2003-1990. לאמידה השתמשנו בפונקציית עלות Translog גמישה, המאפשרת לאמוד תשואה לגודל. ההשפעה של הון תשתיתי על הפרודוקטיביות נמדדת במונחי חיסכון בעלויות (dual) ובמונחי גידול של התפוקה (primal). כן נבדקה השפעתו של ההון התשתיתי על הביקוש לתשומות ועל מבנה העלויות של הענף. התוצאות מצביעות על תשואה עולה לגודל כמעט בכל הענפים. כן נמצא כי הון התשתית מגדיל את הפרודוקטיביות של ענפי התעשייה והוא תחליפי להון פרטי, ובמידת מה גם לעבודה. ההון התשתיתי מקטין את חלקן של ההון הפרטי ומגדיל את חלקן של תשומות הביניים בהרכב הייצור. הרווחים השוליים והחסכונות השוליים מהון תשתיתי הם חיוביים ושונים בין ענף לענף.

למחקר המלא בנושא: השפעת ההון התשתיתי על ענפי התעשייה בישראל (1990-2003) כקובץ PDF