תקציר

מחקר זה בוחן את השפעתם של פיגועי טרור על מחירי השכירות לטווח ארוך. במהלך ספטמבר 2015 פרץ גל טרור חדש ונרחב בישראל. במרכזו של גל פיגועים זה עמדה העיר ירושלים, שנפגעה יותר מכל עיר אחרת. מחקר זה מתייחס לגל זה כשוק אקסוגני לשוק השכירות בירושלים, ובוחן את השפעותיו על מחירי השכירות בהשוואה לתל-אביב ובתוך ירושלים עצמה. מן המחקר עולה כי, בהשוואה לתל-אביב, מחירי השכירות בירושלים צנחו מיד לאחר תחילתו של גל הטרור, והגיעו לירידה של בין 2% ל-3% תוך שנה. מניתוח פנימי של ירושלים עולה כי כל קירבה של קילומטר נוסף למוקדי איום, כגון הקו הירוק ושער שכם, הביאו לירידה של בין 0.3% ל-0.4% במחירי השכירות.​

למאמר המלא בנושא: השפעת הטרור על מחירי השכירות בירושלים (באנגלית​​​) כקובץ PDF

​​​​