תקציר

מחקר זה מוצא תמיכה אמפירית להשערה שמשטר שער חליפין נייד ממתן את השפעת הזעזועים בתנאי הסחר על התוצר הריאלי לנפש (להלן התוצר). המחקר בוחן את ההשפעה של זעזועים בתנאי הסחר על התוצר ועל שער החליפין הריאלי באמצעות מודל SVAR (Structural Vector Auto Regression). במודל שלושה משתנים – תנאי הסחר, שער החליפין הריאלי והתוצר. מגבלות הזיהוי מתבססות על ההנחה שתנאי הסחר אקסוגניים, ושלזעזוע בשער החליפין אין השפעה פרמננטית על התוצר. המודל נאמד ל-19 מדינות מפותחות ול-34 מדינות מתפתחות לשנים 1974 עד 2015. הזעזועים בתנאי הסחר הסבירו בין 13% ל-17% מהשונות בקצב צמיחת התוצר ו-15% עד 18% מהשונות בשער החליפין הריאלי, בממוצע של כל המדינות, ללא הבדל משמעותי בין המדינות המפותחות למתפתחות. במדינות המפותחות שיפור של 5% בתנאי הסחר גרר (בממוצע) עלייה של כ-0.6% בתוצר וייסוף של כ-2.4% בשער החליפין הריאלי, ובמדינות המתפתחות –  עלייה דומה של התוצר (0.5%) וייסוף מתון יותר בשער החליפין הריאלי (1.5%). השפעתם של הזעזועים בתנאי הסחר על התוצר ועל שער החליפין הייתה השפעה מתמשכת, ובכך הם פעלו בדומה לזעזועי היצע.​

למחקר המלא בנושא: השפעת זעזועים בתנאי הסחר על התוצר ועל שער החליפין הריאלי כקובץ PDF​

​​