תקציר

מתחילת שנות האלפיים התרחבה מאוד פריסת האתרים הסלולריים בישראל. לאתרים עלולות להיות השפעות חיצוניות שליליות על מחירי דירות בשל החשש מנזקי קרינה ובשל המפגע החזותי. המחקר בחן סוגיה זו, לראשונה באופן שיטתי בישראל, באמצעות נתוני עסקאות בדירות מגורים ומידע מפורט על פריסת האתרים, שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה. נערכו אמידות של מחירי הדירות בשיטה הדונית ובגישת עסקאות חוזרות, המתחשבות בסלקטיביות אפשרית בהצבת האתרים. לא נמצאה השפעה מובהקת של קרבה לאתרים הסלולריים על מחירי הדירות, לרבות במקרה של אתרי תורן, הבולטים מטבעם.

למאמר המלא בנושא: השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל  כקובץ PDF