תקציר 

מחקר זה מתמקד בהשפעה של ניתוק קשרים חברתיים – עקב מעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים – על הישגיהם הלימודיים של תלמידים בישראל. על יסוד מידע שהתלמידים עצמם מספקים אנו מגדירים כמה סוגי חברויות בבית הספר היסודי, ומסתמכים על אקראיות השיבוץ בכיתות החטיבה כדי להוכיח את סיבתיות ההשפעה. תוצאות המחקר מעידות שמספר החברים בכיתה משפיע על ההישגים הלימודיים, וכיוון ההשפעה (חיובי או שלילי) תלוי ברקע הסוציו-אקונומי הממוצע של החברים ובסוג הקשר (הדדי לעומת חד-כיווני). השפעות אלה יכולות לנבוע בין היתר מהגברת שיתוף הפעולה, הפחתת התנהגות אלימה ושיפור בשביעות הרצון מהמצב החברתי. 

 

למאמר המלא בנושא: השפעת רשתות הקשרים החברתיים על הישגיהם הלימודיים ועל התנהגותם של תלמידים בישראל: ראיות משיבוץ חברים אקראי ומותנה בכיתות בית הספר כקובץ PDF​

​​