תקציר:

באמצעות נתונים יומיים חסויים, אנו מנתחים כיצד ההתערבויות של בנק ישראל בשוק המט"ח השפיעו על ערכו של השקל ועל הציפיות לגבי ערכו בעתיד. אנו מוצאים כי התערבות בהיקף של מיליארד דולר גורמות לפיחות של 0.82%-0.85% בשער החליפין של השקל-דולר ושל שער החליפין הנומינלי אפקטיבי. השפעה זאת היא בגבול העליון של ההשפעות הנמצאו במחקרים אחרים. אנו מדגישים כי היקף התערבות של מיליארד דולר אינו משקף את ההתערבות היומית הממוצעת של בנק ישראל והיא משמשת אותנו כדי להשוות לממצאים במחקרים אחרים בספרות בתחום התערבויות בשער החליפין. ההשפעה (העקיפה) של ההתערבות על שער הפורוורד שקל-דולר קטנה יותר—ההתערבויות של בנק ישראל הגדילו את הסטייה השלילית מה-Covered interest rate parity. לעומת זאת, המומנטים הגבוהים של ההתפלגות הנייטרלית לסיכון הנגזרת ממחירי האופציות על השקל-דולר נותרת ללא שינוי. כלומר, ההתערבות של בנק ישראל גורמת לתזוזה של כל ההתפלגות. כך לדוגמה, ההסתברות לייסוף חריג  (Crash risk) נותרת ללא שינוי. אנו מוצאים גם כי שוק האופציות שקל-דולר צופה את ההתערבויות של בנק ישראל ומתמחר אותן.​

למאמר המלא בנושא: התערבויות במטבע חוץ והשפעתן על ציפיות: עדויות משוק האופציות על השקל-דולר (באנגלית) כקובץ PDF​

​​