תקציר:

אנחנו בוחנים פסיקה של בית-משפט בשנת 2013 שחיזקה את זכויות השליטה של נושים בחברות ישראליות בכך שאפשרה להם לאלץ חברות בקשיים לפתוח בהליך של הסדר-חוב. לאחר הפסיקה, אנחנו מוצאים עליה משמעותית בערך הנכסי הנקי של החברות שהושפעו מהפסיקה. חלק מהחברות שהושפעו הגדילו את השווי הנכסי הנקי באמצעות גיוס מניות. עם-זאת, אנחנו גם מוצאים שהחברות שהושפעו מהפסיקה שינו את הפרקטיקות החשבונאיות שלהן, כפי שמשתקף בגידול במדד מקובל לניהול רווחים וירידה במדדים לשמרנות חשבונאית. כתוצאה מהשינויים החשבונאיים הללו, אנחנו מראים ירידה באינפורמטיביות של הדוחות הכספיים של החברות שהושפעו מהפסיקה. אנחנו מסיקים שהיתרונות מחיזוק זכויות הנושים עלולים להתקזז עם תוצאות בלתי מתוכננות בדמות תמריצים מוגברים לחברות הלוות לאמץ פרקטיקות חשבונאיות אגרסיביות, המובילות בתורן לירידה באיכות האינפורמציה הזמינה לנושים.

למאמר המלא בנושא: זכויות נושים, תניות משתמעות ואיכות המידע החשבונאי (באנג​לית) כקובץ PDF​​

​​