תקציר:

פתיחתו ההדרגתית של המשק הישראלי לחו"ל במשך שנות התשעים, כתוצאה מתהליך הגלובליזציה ועל רקע הליברליזציה בתנועות ההון, הגדילה את החלופות של הפירמות הגדולות למימון פעילותן. במחקר הנוכחי אנו בוחנות האם תהליך זה הוביל לצמצום כוח השוק של הבנקים המקומיים מול אותן פירמות, כפי שזה מתבטא במחיר ששילמו על אשראי שקלי לא-צמוד ממערכת הבנקאות, ומי הן הפירמות שנהנו במיוחד מתהליך זה. במאגר הנתונים בו אנו משתמשות מידע ייחודי לגבי כלל הפירמות התעשייתיות שמניותיהן נסחרו בבורסת תל-אביב, הכולל את הריבית ששילמו לבנקים על האשראי בין השנים 1993 ועד 2000 ומידע על קשריהן עם הבנקים המלווים להן. הממצאים העיקריים שהתקבלו הם כי כלל הפירמות נהנו מירידה במחיר האשראי במשך העשור, אולם ישנן פירמות אשר נהנו יחסית יותר מהאחרות: פירמות בעלות קשרים הדוקים עם הבנקים המקומיים המרכזות את האשראי במספר מצומצם של בנקים או מצויות בקשר מתמשך עמם, וכן חברות מוטות פעילות מקומית (יצוא מצומצם).

למחקר המלא בנושא: כוח השוק של הבנקים מול הפירמות הגדולות - מה השתנה בעקבות פתיחת המשק לחו "ל ?  כקובץ PDF