תקציר:

מצב השווקים הפיננסיים משקף בהתפתחותן של סדרות פיננסיות וכלכליות רבות, ומעקב שוטף אחר סדרות אלה הוא חלק בלתי נפרד מניתוח היציבות הפיננסית בכללותה. ואולם ריבוי הסדרות מקשה הן על המעקב השוטף והן על אבחון מצבם של השווקים הפיננסיים בעקבות אירועים בעלי אופי משברי. במטרה לפשט את המעקב התאמנו למשק הישראלי את הפתרון המשמש את ה-FED: נטלנו מספר סדרות פיננסיות וכלכליות, ואיגדנו אותן לכדי סדרה אחת, להלן "המדד". מדד זה מקבל ערכים בין 0 ל-1 כאשר הערך 0 וסביבתו מצביעים על רגיעה, ואילו הערך 1 וסביבתו מאותתים על משבר פיננסי. מלבד הפישוט האמור של המעקב אחר סדרה בודדת, המדד מאפשר לנתח אירועים בעלי אופי משברי ולהשוות את מידת הנזק שאירועים שונים גורמים לשווקים הפיננסיים. פרשנות אחידה ואובייקטיבית להשפעת האירועים השונים על השווקים הפיננסיים יש בה כדי לפשט את תהליך קביעת המדיניות. בהסתכלות היסטורית, המשתרעת על פני העשור האחרון, נראה כי המדד "תפס" אירועים בעלי השפעה על היציבות הפיננסית וכן הציג בפרופורציות אחרות אירועים שנתפסו בזמנם כמאיימים על היציבות הפיננסית. בנוסף, המדד המצביע על כך שבמרוצת השנים המשק פיתח עמידות לאירועים ביטחוניים ופוליטיים

 

למחקר המלא בנושא: מדד משולב למעקב אחר השווקים הפיננסיים בישראל כקובץ PDF