תקציר

ההשפעה של סבסוד המסגרות לטיפול בילדים על התעסוקה של האימהות נחקרה באופן נרחב. מרבית המחקרים התמקדו בעיקר בהשפעת הסבסוד על  הסיכוי של האם להשתתף בשוק העבודה.  מעבר לכך, לסבסוד יכולה להיות השפעה על השכר של האם בעת חזרתה לעבודה לאחר הלידה. על מנת לשלב טיפול בילדים ועבודה אימהות עורכות שינויים בתנאי תעסוקתן כדי להקטין את הוצאות הטיפול בילדים על ידי בחירת "משרת אם" ("mother-friendly job"), או לעיתים צמצום שעות העבודה. התאמות אלו יכולות להקטין את שכרן של האימהות, הן באופן ישיר בטווח הקצר והן באופן עקיף בטווח הארוך, על ידי צמצום בצבירת ההון האנושי. המחקר בוחן אם סבסוד המסגרות לטיפול בילדים עד גיל 3 מצמצם את השפעת ההתאמות בתעסוקה על שכרה של האם. המחקר מתבסס על מאגר מידע ייחודי של מדגם מייצג של כלל השכירים בישראל בשנים 2003 – 2013. הפאנל כולל מידע על מקבלי סבסוד במעונות יום ומשפחתונים המפוקחים על ידי המדינה. תוך שימוש בשיטת הפרש ההפרשים, תוצאות המחקר מראות כי לסבסוד יש השפעה חיובית מובהקת על שכרה של האם בשנות קבלת הסבסוד,  אך לא נמצאה השפעה משמעותית של סבסוד על שכרה של האם בטווח הארוך. ככל הנראה,  הפחתת שעות העבודה, או בחירה ב"משרת אם" בשלוש השנים הראשונות לאחר הלידה, אינן פוגעות בצבירת ההון האנושי בהיקף המשפיע על השכר העתידי של האם.

למאמר המלא בנושא: מחקר אורך של השפעת הסבסוד של המסגרות לטיפול בילדים בגיל הרך על תעסוקת האימהות כקובץ PDF​​