תקציר

בעבודה זו נציע דרך לבחון את התפתחות בנקאות הפינטק בעשור האחרון (2010-2020) באמצעות מדד חדש האומד את הנטייה של בנק לחדשנות. המדד מבוסס על ניתוח טקסט בדוחות הכספיים, והוא חושב למדגם של 127 בנקים מ-18 מדינות לשנים 2012–2019. התוצאות שהתקבלו הושוו למגמות המצופות בשוק בהתאם למודל החדשנות המאתגרת (disruptive innovation""), בהינתן שה"פינטק" מייצג את התופעה המוכרת כ- "הפרעה חדשנית טכנולוגית". ההשוואה מלמדת שהמדד המוצע יכול להסביר את השונות בין בנקים ובין מדינות מבחינת התפתחותה של החדשנות בבנקים. נמצא שהמדד מתואם חיובית עם מתן רישיון רגולטורי לבנק דיגיטלי ללא סניפים, כך שלבנק דיגיטלי עשויה להיות השפעה של הפרעה חדשנית לבנקאות המסורתית במדינה שבה הוקם. המדד אמנם משקף מצב עבר, אולם הוא מראה שבנקים אשר זיהו את כניסת ההפרעה החדשנית הקדימו את האחרים בשימוש במונחים "חדשניים" בדוחותיהם הכספיים. לכן מעקב אחר התפתחות המינוח בדוחות כספיים הוא בעל ערך תחזיתי מהותי. בהתבסס על הספרות בנושא ניתן לומר שאם הנטייה של בנקים לחדשנות עולה ככל שהפינטק מתבסס במדינה, רגולציה התומכת באימוץ חדשנות בבנקים תורמת מהותית לשימור התחרות בשירותים הבנקאיים לקראת כניסתן של חברות הטכנולוגיה הגדולות, שכן הנטייה של שוק מפוקח היא להמתין להוראות הרגולטור. ​

 למאמר המלא בנושא: מילים יוצרות מציאות? התפתחות הבנקאות הפינטקית הנקראת מהדוחות הכספיים כקובץ PDF​