תקציר:                                                             

מחקר זה משתמש במאגר נתונים ייחודי כדי לחקור את ההשפעות של הכללת עושי שוק ראשיים במסחר באג"ח ממשלתיות,  פרי הרפורמה שהתבצעה באג"ח הממשלתיות בשנת 2006. בעבודה זו הושוו תוצאות מכרזי האג"ח לפני, במהלך ואחרי יישום הרפורמה. המחקר משתמש בנתוני מסחר תוך-יומיים כדי לחקור את ההשפעה של הרפורמה על מדדי נזילות, בנוסף לנתוני הביקוש והזכייה של כל אחד מהמשתתפים בכל מכרז. מבנה נתונים זה מאפשר לנו לבחון את ההשפעות השונות של הרפורמה ולמדוד את עלות המימון הממשלתית על ידי הצגת מספר חישובים של פרמיית המכרז. מתוצאות המחקר עולה כי בעקבות הרפורמה  המחיר במכרז  ירד באופן מובהק ביחס למחיר בשוק המשני, זאת לאחר שבודדו ההשפעות של כל משתני השוק הרלוונטיים. עוד נמצא כי למשתני אי-הוודאות/התנודתיות בשווקים ישנה השפעה שלילית על פרמיית המכרז רק לאחר הרפורמה בעוד שלפניה לא הייתה למשתנים אלה השפעה כלל. מתוצאות המחקר עולה  כי בעוד שפרמיית המכרז ירדה כתוצאה מהרפורמה, התפתחות המחירים בשוק המשני בחלון הזמן סביב שעת המכרז השתנתה באופן דרמטי.