תקציר

עבודה זו בוחנת את העלויות הכלכליות של סכסוך באמצעות ניסוי ייחודי. אנו מנתחים את ההשפעות של מתקפת הרקטות המסיבית על צפון ישראל שניחתה בהפתעה במהלך מלחמת לבנון השנייה ב-2006 ושל האיום המתמשך הנשקף ממאגר הרקטות הגדל של ארגון חיזבאללה על שוק הדיור, על שוק העבודה ועל דפוסי ההגירה הפנימית וההתמיינות (sorting). בהסתמך על שיטה הדונית ושיטת מכירות חוזרות, ובעזרת אסטרטגיית זיהוי של הפרש-ההפרשים עבור השנים 2012-2000, אנו מראים כי המתקפה הובילה לירידה של 7%-6% במחירי הדירות ובשכר הדירה ביישובים שספגו את הפגיעות הקשות ביותר יחסית ליישובים אחרים בצפון הארץ. השפעות אלה נמשכו עד 2012, מה שמעיד על האפשרות שהציבור המשיך לראות את איום הרקטות כאיום אמין. בניגוד לכך, אנו מוצאים כי אין השפעה על שוק העבודה ועל דפוסי ההגירה הפנימית וההתמיינות.​

למאמר המלא בנושא: רקטות: השפעותיו של איום טרור על שוק הדיור כקובץ PDF​