תקציר

אי-הוודאות לגבי משטר כלכלי כלשהו יכולה להשתנות באופן קיצוני סביב משבר. משבר מיובא כמו המשבר הפיננסי העולמי בגוש האירו, מדגיש את השפעתם של זעזועים חיצוניים. כשאנו מבצעים הערכת מודל שיווי משקל כללי-אקראי דינמי לא-ליניארי עבור גוש האירו ועבור ארצות הברית, כולל זעזועים בתנודתיות כתוצאה מהתחלפות מודל תוך שימוש בשרשרת מרקוב, אנו מראים שזעזועים אלה היו משמעותיים במהלך המשבר הפיננסי העולמי בהשוואה לתקופות של רוגע. אנו מתארים כיצד הזעזועים שחלו בארה"ב, שנבעו הן מהמשק הריאלי והן מהשווקים הפיננסיים, השפיעו על כלכלת גוש האירו וכיצד התרחשה במהלך המשבר הפיננסי העולמי חלוקת האג"ח בין פירעונות לטווח הקצר ולטווח הארוך. חשוב לציין שאין להזניח את ההערכות הלא-ליניאריות, כשהשווקים הפיננסים המקומיים והחיצוניים משפיעים על המשק. ההתנהגות הלא-ליניארית של משתנים שקשורים לשוק, מדגישה את החשיבות של אומדן מסדר גבוה יותר, כדי לספק פרשנויות נוספות לקובעי המדיניות.

 

לקובץ המלא בנושא: תנודתיות מתחלפת בכלכלה פתוחה לא - לינארית (באנגלית) כקובץ PDF​​​​​​​