מודל חודשי להערכת האינפלציה והמדיניות המוניטרית בישראל
אלכס אילק
 
תקציר
 
במאמר זה מוצג מודל מבני חודשי להערכת האינפלציה והמדיניות המוניטרית בישראל. המודל מכיל מספר משוואות מבניות המתבססות על עקרונות ניאו-קיינסיאניים, אולם הדגש הוא בצד האמפירי. בתיאור התפתחות האינפלציה ניסחנו שלוש משוואות: משוואת הדיור, מפני התנהגותו הייחודית של רכיב זה, שרובו צמוד לשער החליפין, את משוואות ההלבשה וההנעלה, רכיב המאופיין בתנודתיות רבה בשל גורמים עונתיים, ושאר רכיבי המדד.
המודל שיוצג בעבודה זו יכול לשמש לשתי מטרות:תחזית של האינפלציה ושל המשתנים האחרים, בעיקר לטווחים הקצרים, וניתוח של המדיניות המוניטרית - גזירת הריבית הנדרשת להשגת יעד האינפלציה.
 
המחקר בשלמותו כקובץ PDF  ()
לדף המאמרים המלא של המחלקה המוניטרית