יעד האינפלציה - חשיבה מחדש

תקציר:

סביבת האינפלציה בישראל השתנתה בעשרים השנים האחרונות – משיעורי אינפלציה של כ 20- אחוזים  הגענו ליציבות מחירים, כמקובל במדינות המפותחות. זאת תוך מעבר ממדיניות מוניטרית המבוססת על שער החליפין כעוגן נומינלי למשטר של יעדי אינפלציה בסביבה של שער חליפין נייד.
משטר יעד האינפלציה הולך והופך ליותר מקובל בעולם. מספר המדינות המנהלות את מדיניותן המוניטרית במסגרת של יעד אינפלציה עלה בחמש עשרה השנים האחרונות והגיע ל-24 , וארגונים בין-לאומיים כקרן המטבע מייעצים למדינות נוספות לאמץ משטר זה. על רקע ההכרה כי אינפלציה גבוהה
פוגעת בצמיחה הכלכלית, וכי יציבות מחירים היא תנאי הכרחי לצמיחה מתמדת ולאבטלה נמוכה, התגבשה ההערכה כי משטר של יעד אינפלציה הוא הדרך הנכונה והמעשית להשגת מטרה זו. יעד אינפלציה אמין מאפשר עיגון של ציפיות האינפלציה לטווח הבינוני וגם לטווח הארוך, ובכך מקל על המגזר העסקי
לפעול, תורם לצמיחתו ומאפשר ניהול יעיל יותר של המדיניות המוניטרית. כעת, לאחר מספר שנים של יציבות מחירים במשטר של יעד אינפלציה, ראוי לבחון מחדש את הכללים המגדירים משטר זה בישראל. במסמך זה אנו סוקרים בקצרה את התפתחות האינפלציה ויעדי האינפלציה בישראל, ואת הניסיון שנצבר בעולם בנושא של משטר יעד אינפלציה. כן אנו דנים במסגרת האופרטיבית ליעד האינפלציה וממליצים על המסגרת הרצויה.

קישור לקובץ המלא כ-PDF