ישראל והמשבר העולמי: המלצות מדיניות לממשלה

תקציר:

בעקבות המשבר הכלכלי העולמי החריף נכנס המשק הישראלי למיתון. המשבר העולמי כבר משתקף בפגיעה משמעותית בפעילות הכלכלית ובמיוחד ביצוא ויתבטא בעלייה ניכרת בשיעור האבטלה. המיתון עלול להיות מוחרף בשל המחסור באשראי, הנובע מהתייבשות שוק האשראי החוץ-בנקאי. משרד האוצר גיבש עד עתה תכניות להתמודדות עם המשבר במסגרת תכנית ההאצה וצעדים נוספים, שיש בהם כדי להפחית מחומרת המשבר אם ייושמו במלואם ובהקדם. היקף התכניות הללו הוגבל בין היתר בשל העדר תקציב מאושר לשנת 2009.
 

קישור לקובץ