תקציר:

​ההון שמפעלי תעשייה מגייסים כולל שני רכיבים עיקריים הון עצמי והון זר. מדידת עלותו של ההון חשובה הן למנהלי מפעלים (לצורך החלטות השקעה) והן מנקודת ראות ממשלתית (לשם הכוונת השקעות במשק). בתנאי אינפלציה בת עשרות ומאות אחוזים לשנה, קשה מאוד למדוד את עלותו של ההון (במיוחד של ההון העצמי). בעבודה זו אנו מציעים שיטה למדידת עלות זו, וכן אומדים את עלות ההון בתעשייה, על סמך נתונים לשנים 1971 עד 1980.

למאמר המלא על אומדן מחיר ההון בתעשייה הישראלית בתנאי אינפלציה 1971 עד 1980