תקציר:

​לעבודה זו שלוש מטרות:

א. לבדוק אם שיטת האינדיקטורים הכלכליים מתאימה

ב. לזהות על סמך האינדיקטורים הכלכליים שנתגלו, את מחזורי העסקים שעברו על המשק הישראלי בתקופה 1960 עד 1982.

ג. לנסות ולמצוא אינדיקטורים המובילים את הפעילות הכלכלית בישראל, ולכן יכולים לשמש אמצעי לחיזוי שינויים במגמת הפעילות.

למאמר המלא על אינדיקטורים כלכליים במשק הישראלי