א "נ,
הריני מתכבד להגיש בזה דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום, בהתאם לסעיף 35 בחוק
בנק ישראל תשי"ד ( 1954 ), בשתי תקופות: בשישה החודשים, שהסתיימו בפברואר 1980 , עלו
אמצעי התשלום ב6.0
מיליארד ל"י, שהן 19 אחוזים, ובחודש מארס 1980 הוסיפו אמצעי התשלום
ועלו ב7.4
מיליארד ל"י, שהן 20 אחוזים. העלייה החריגה

 

למאמר המלא:surv53_6.pdf