תקציר

במאמר קודם בסדרה זו העלינו את ההשערה, כי ייתכן שטבעו של התהליך האינפלציוני השתנה במשך נעשו בהדרגה השליטים בו 2. לחצי עלויות עשויים (COST PUSH) הזמן, וכי גורמי אינפלציה של עלויות לבוא משינויים בשכר, ברווחים, במסים או במחירי היבוא, אך אנו נתרכז בהשפעת השכר הנקוב על רמת המחירים. השכר הוא רכיב ההוצאות הגדול ביותר שבתהליך הייצור, ונוהגים לתלות בו את האשמה של יצירת הספירלה האינפלציונית. אף ממשלות הדוגלות באי-הערבות במשק נוקטות מדיניות שכר או, ורואות בכך רכיב מרכזי במדיניותן האנטי אינפלציונית. (GUIDELINES) " לפחות, קובעות "הנחיות מדיניות של הקפאת השכר או ריסונו היתה לעתים קרובות חלק מהניסיון לייצוב רמת המחירים בישראל. מאבקה המתמיד של הממשלה בתוספת היוקר, גם הוא מייצג גישה זו ביחס למעגל מחירים שכר מחירים.

השפעת השינויים המוניטריים על המחירים נחקרה במאמרנו הנזכר לעיל. במאמר זה נבדוק באיזו מדה ניתן להסביר שינויים במחירים על ידי שינויים קודמים בשכר. ננסה לקבוע הן את עוצמת התגובה והן את משך הפיגור. נבדוק במיוחד, האם העלאות שכר משמשות הזדמנות להעלאת מחירים מעל ומעבר לשינוי המתבקש מהשינוי בשכר.

למאמר המלא על האינפלציה בישראל 1955-1965, לחץ השכר על המחירים כקובץ PDF