​מטרתה של עבודה זו היא לנסח ולאמוד משוואות של היצע עבודה וביקוש לעבודה, ולבחון באמצעותן את ההשפעות של מדיניות מיסוי השכר, של מדיניות השכר בסקטור הציבורי ושל גורמים נוספים על התפתחות השכר והתעסוקה בסקטור העסקי. זיהוי הגורמים שהשפיעו על היצע העבודה ועל הביקוש לעבודה בשני העשורים הנחקרים, 1962 עד 1984, וכימות השפעתם מסייעים להבנת התפתחות השכר והתעסוקה בתקופה זו.

למאמר המלא על הגורמים המשפיעים על היצע העבודה ועל הביקוש לה בסקטור העסקי, 1962 עד 1984