תקציר

ההתרחשויות בבנקים פויכטוונגר וקרדיט הטביעו את רישומן על התפתחות מערכת הבנקאות בשנת 1967. בתחילת 1967 נטל בנק ישראל לידיו את ניהול הבנקים הללו, שכן הם לא יכלו לכבד את התחייבויותיהם למפקידים וכן את ניהול בנק אלרן הואיל והשליטה עליו עברה לידי בנק פויכטוונגר תקופה קצרה קודם לכן ואיפשר בכך למפקידים ולזכאים אחרים למשוך את כספם. כספים רבים נמשכו והועברו לבנקים אחרים שרכשו גם את מרבית הסניפים שהיו לשני בנקים אלו. פעילותם הבנקאית של שני הבנקים הללו הלכה איפוא ופחתה וב1967 הם נמצאו, מבחינה מעשית, בתהליך של צמצום וחיסול הדרגתי. בנקים אלה צברו הפסדים גדולים אשר חלק מהם טרם נאמד סופית. לפיכך מאפילה הכללת ההכנסות וההוצאות של שלושת הבנקים הללו בחשבון המאוחד של המוסדות הבנקאיים על מצב העסקים ביתר הבנקים. מאחר שעיקר עניינינו היא ההתפתחות הרגילה של המוסדות הבנקאיים, והשוואתם לשנים קודמות, בחרנו להציג בנפרד את נתוני ההכנסות וההוצאות של המוסדות הבנקאיים, להוציא את הבנקים אלרן פויכטוונגר וקרדיט. בלוחות ובנתונים האחרים המתפרסמים בסקירה זו ובכל מקום בו נאמר "מוסדות בנקאים" או "בנקים מסחריים" לא נכללו איפוא שלושת בנקים אלו, אלא אם כן נאמר אחרת.

למאמר המלא על ההכנסות וההוצאות של המוסדות הבנקאיים בשנת 1967 כקובץ PDF