תקציר:

רוב המחקרים על מחזוריותה של המדיניות הפיסקלית מתעלמים ממסים סטטוטוריים עקב מחסור בנתונים. במאמר זה אני מתבסס על נתונים ייחודיים על שיעורי המס הסטטוטורי בישראל כדי לחקור את האופן שבו הם משתנים במחזור העסקים. לאחר שאני מבחין – באמצעות הטכניקה של Romer and Romer (2010) – בין שינויי המס האידאולוגיים (אקסוגניים) לבין השינויים המגיבים למחזור (אנדוגניים), אני בודק האם שיעורי המס הסטטוטוריים האנדוגניים הם בלתי מחזוריים או שמא מנוגדים למחזור, כפי שממליצים מודלים תיאורטיים. אני מוצא כי המסים העקיפים (ובמיוחד המע"מ) מתואמים עם המחזור ("מדיניות פרו-מחזורית"). פסאודו-פאנל על יסוד סוגים שונים של מיסוי, ופאנל על יסוד מיסוי עקיף, מראים כי שינויים במסים הסטטוטוריים נובעים בעיקר ממשברים כלכליים; המשברים מעניקים הסבר יותר חזק מאשר השיקולים הכלכליים, כגון הגידול באוכלוסייה או בהוצאות הממשלתיות, השיקולים הפרוצדורליים, כגון נוקשות החוק ביחס לשינויים במסים סטטוטוריים, והשיקולים הנוגעים להתחלקות הכנסה, כגון משקלם של העשירונים התחתונים בבסיס המס.

מילות מפתח: מחזוריות, מסים סטטוטוריים, משבר.

מספרי סיווג לפי JEL (כתב העת לספרות כלכלית): H21, H60.

למחקר בשלמותו כקובץ PDF