תקציר​

סקירה זו נועדה לנתח את השינויים שחלו ברמות החיסוי לתחליפי יבוא ולמוצרי יצוא תעשייתיים, עקב הליברליזציה במדיניות שער החליפין, בחודש אוקטובר 1977, שהונהגה כחלק מן התכנית הכלכלית החדשה. השינויים במדיניות שערי החליפין כללו את פיחות השער הרשמי של הל''י, ביטול תמריצי יצוא והפחתות בשיעורי המכס ומסי קנייה. נקיטת צעדים אלו שינתה את יחסי המחירים בין המוצרים והשירותים הסחירים לבין הבלתי סחירים, וכן את המחירים היחסיים במגזר המוצרים והשירותים הסחירים כשלעצמו.

למאמר המלא כקובץ PDF