תקציר:

​עבודה זו עוסקת בשינויים במחיריהם של חומרי גלם לתעשייה ולענפית (לפי פירוט של 17 ענפים ראשיים), ובהשפעתם על הפריון ועל התמורות לגורמי הייצור. האחרים הון ועבודה מ1965 עד 1980השפעה זו קיימת כל עוד גמישות התחלופה בין חומרי הגלם לערך המוסף גדולה מאפס, והיא גוברת ככל שגמישות התחלופה, שיעור העלייה במחירי חומרי הגלם ומשקלם בתפוקה גבוהים יותר. מחירי חומרי גלם שנאמדו לראשונה במסגרת העבודה עלו בקצב אטי מאוד עד שנת 1973 ובקצב מהיר יחסית אחריה בין השאר בעקבות עליית מחירי האנרגיה. במקביל ירד קצב הגידול של הפריון (הן הפריון הכולל והן פריון העבודה) בסך כל התעשייה ובמרבית הענפים.

למאמר המלא על השפעת העלייה במחירי חומרי הגלם על הפריון ועל הרווחיות בתעשייה בשנים 1965 עד 1980