תקציר

מחקר זד, מציג את התפתחות שיעורי התשואה לפדיון, ומבנה עקום התשואה באיגרות חוב צמודות למדד וצמודות לדולר במשר עשר השנים 1958 עד 1967 , על פי שוק איגרות החוב בתל-אביב. לאור הממצאים נאמדו גם ציפיות המשקיעים לפיחות, יחסית לצפיותיהם לעליית מדד המחירים. לבסוף, נערך ניסיון להסביר את התפתחות שיעורי התשואה לפדיון ומגמת עקום התשואה, באמצעות הציפיות לפיחות ולעליית מחירים והזדמנויות ההשקעה האלטרנטיביות. המחקר מבוסס על מידגם של 93 איגרות חוב שמתוכן 48 צמודות למדד ו45 צמודות לדולר. בכל קבוצה נבחרו איגרות החוב הפעילות ביותר. עד 1963 יצגו אלה כמעט את כל איגרות החוב שנסחרו בשוק. לאחר מכן, הונפקו גם איגרות חוב מסוג ברירה ואיגרות חוב הנסחרות בדולרים. למרות הגידול ההדרגי של משקל קבוצות חדשות אלה בהיקף המחזור של שוק איגרות החוב, נשארו קבוצות איגרות החוב הצמודות למדד והצמודות לדולר במקומות הראשונים, גם בסוף תקופת המחקר.

למאמר המלא על ​התשואה לפדיון באיגרות חוב והציפיות לפיחות ולשינויי מחירים מ-1958 עד 1967 כקובץ PDF