תקציר:

עד כמה אפקטיבית הלוחמה בטרור, ומהם המנגנונים העומדים ביסודה? על סמך ניסוי ייחודי ונתונים מפורטים מישראל אנו מראים כי פריסת מערכת "כיפת ברזל" להגנה מרקטות מיתנה את השפעותיהן השליליות של מתקפות הרקטות על מחירי הדירות והפחיתה את התשואה של הימצאות ממ"ד בדירה. ניתוח סקרים ונתונים על רכישות של תרופות נגד חרדה מניב ממצאים העולים בקנה אחד עם מנגנון פסיכולוגי: בזכות צמצום ההשפעות השליליות על שגרת החיים, על שביעות הרצון מהחיים ועל המתח הנפשי מיתנה "כיפת ברזל" את המאפיינים השליליים של החיים בצל איום הרקטות.

 

למחקר בשלמותו כקובץ PDF​