תקציר

מחקרים רבים שעסקו במדידת הפריון מצביעים על כך, שחלק ניכר מהגידול בתוצר מקורו בגידול הפריון, כלומר בעלייה ברמת היעילות של גורמי הייצור. את המקורות לגידול בתוצר מייחסים בדרך כלל לשלושה גורמים, והם: הגידול במלאי ההון הפיזי, גידול מספר המועסקים, המייצג את תשומת העבודה, והעלייה ברמת היעילות של גורמי ייצור אלו, המכונה פריון. הניתוח ומדידת הפריון מבוססים, בדרך כלל, על פונקציית ייצור, שבה מבוטאים הקשרים בין גורמי הייצור הון ועבודה וזרמי התפוקות. את שארית הגידול בתוצר, שאינה מוסברת על-ידי הגידול בתשומות אלו, מייחסים, בדרך כלל, לרמת יעילותן כלומר לפריון. בארה"ב, למשל, מסביר הפריון כדי 50 אחוזים מגידול התוצר. 40 מדידות שנערכו לגבי ישראל, העלו שהפדיון מסביר קרוב לשליש מגידול התוצר לכלל המשק, בשנים 1950 עד 21965 . במשק הפרטי, למעט דיור, אחוז ההסבר אף גבוה יותר. בעקבות מימצאים אלה מן הראוי לעמוד על משמעות המושג פריון הנמדד במחקרים אלה ועל השיטה שלפיה הוא נאמד.

למאמר המלא על מדידת פריון הייצור והמקורות לגידול התוצר הפרטי בישראל מ-1950 עד 1967 כקובץ PDF