תקציר

כלי הניתוח האנליטיים של שוק ההון, שפותחו בשני העשורים האחרונים, מאפשרים ניתוח תיאורטי של שוק זה במונחי אלטרנטיבות של תשואות וסיכונים על השקעות שונות. Harry Markowitz ו-James Tobin הגדירו במחקריהם החלוציים את הכללים הנורמטיביים לבחירה רציונלית בתנאי אי ודאות. William sharpe ו- John Lintner הרחיבו לאחרונה את המודל של Markowitz Tobin ופיתחו מודל לקביעת מחירי שיווי משקל של נכסים הוניים בתנאי אי ודאות. במאמר זה השתמשנו במודל להערכת נכסים של Sharpe Lintner בקריטריון ממוצע- שונות לבחירת תיק השקעות, שעליו הוא מבוסס, לניתוח אמפירי של פיזור הסיכון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בתוצאות הניתוח השתמשנו כדי לבדוק מספר בעיות המשפיעות על פיתוח שוק ניירות הערך המקומי. תשומת הלב ניתנת לשאלות הבאות:

א. משמעות הסטיות של תיק ההשקעות הממשי מהאופטימום המתקבל במודל זה בנקודת זמן נתונה.
ב. מעמדן המיוחד של אג"ח צמודות מדד בשוק ניירות הערך הישראלי.
ג. כדאיות ההנפקה של אג"ח בלתי צמודות למדד בשוק ניירות הערך הישראלי.
ד. השפעת האפשרות להשקיע בחו"ל על יעילותו של שוק ניירות הערך המקומי.

למאמר המלא על סיכון, פיזור והרכב תיק השקעות: ניתוח אמפירי של בורסת ניירות הערך בתל-אביב כקובץ PDF