תקציר:

המחקר בחן את ההשפעה של האינתיפאדה השנייה, שפרצה בסוף ספטמבר 2000, ושל המהומות בקרב ערביי ישראל באותה העת, על מצבם של ערביי ישראל בשוק העבודה יחסית ליהודים. המחקר התבסס על קובצי עובד-מעביד, והתמקד בחברות שהעסיקו ערב האינתיפאדה ערבים ישראלים ויהודים. מתברר כי עד פרוץ האינתיפאדה שיעורי ההיפרדות-ממעסיקים (job separation) של הערבים בישראל היו נמוכים מאלו של היהודים, ופער זה הצטמצם מאוד לאחר מכן. ההסבר הסביר ביותר לתופעה הוא התגברות האפליה נגד ערבים.

למחקר בשלמותו כקובץ PDF