​ינואר 2001
דלידה עיני ז"ל
בחינה מחודשת של הרכב סל המטבעות האופטימלי לישראל
המחקר בשלמותו, כקובץ PDF דחוס 

זלמן שיפר 
על סעיף הדיור בבעלות הדיירים במדד המחירים לצרכן
המחקר בלמותו כקובץ PDF דחוס 

אדי אזולאי ודוד אלקיים 
מודל לבחינת ההשפעה של המדיניות המוניטרית על האינפלציה בישראל, מ- 1988 עד 1996
המחקר בשלמותו כקובץ PDF דחוס

רוני פריש 
שקילות ריקרדו וערך הפירמות בשוק ההון 
המחקר בשלמותו כקובץ PDF דחוס 

יעקב לביא ומישל סטרבצ'ינסקי 
בשפעתם של משתני מדיניות ושל העלייה על התוצר העסקי ורכיביו- גורמי הייצור והפריון בישראל 1955 עד 1960
המחקר בשלמותו כקובץ PDF דחוס

זלמן שיפר 
קילוף (stripping) של ניירות ערך המבוססים על המדד לפי התוכן ויצרת אגרות חוב צמודות למחירי הדיור