סיכום דין וחשבון נגיד בנק ישראל על עליי­ת אמצעי התשלום

מגמות בתפוקה הלאומית­ במחצית הראשונה של שנת 1955

האשראי לקיבוצים בשבת תשי"ד

הפעולות הבנקאיות של בנק ישראל

הוראות וחוזרים של בנק ישראל

לוחות הסטטיסטיים​