הקצאת אשראי בנקאי קצר מועד לחברות תעשייה בישראל בשנים 1956 עד 1964

הישגי המשק וגידול האוכלוסייה

הליברליזציה של היבוא פברואר 1962 עד מאי 1965

מלאי וצריכה של נכסים בני קיימה וההשקעה הנקייה בהם בישראל 1956 עד 1963

פיתוח נכסים פיננסיים, לפי הרכב תכונותיהם

תקציב הלאומי לשנת 1966

דין וחשבון הנגיד ל- נובמבר 1964 עד אוקטובר 1965

לוחות סטטיסטיים​​