ההכנסות וההוצאות של המוסדות הבנקאיים בשנת 1967 מחבר: אביגדור שטיינברג

אשראי מסחרי בחברות תעשייה בישראל מ-1956/57 עד 1964/65 מחבר: מאיר תמרי

מימון וביטוח של משלוחי יצוא בישראל מחבר: ויקטור מדינה

חוקים והוראות של בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים