ההכנסות וההוצאות של מוסדות הבנקאים בשנת 1968 - מחבר: שאול ברונפלד

המרות מכספי הפיצויים האישיים מגרמניה - מחבר: פרדי וידר

פריון הכלכלי בישראל מ-1950 עד 1965 - מחבר: א"ל געתון

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים