דף השער

רמות החיסוי בישראל מ-1968 ו1972 עד 1974 - מחבר: יוסף ברוך

סחר החוץ של ישראל - ביקוש ומחירים, ניתוח רגרסיה של הטווח הקצר - מחבר: ריצ'רד אבלין

לחץ התעסוקה בישראל בשנים 1967 עד 1975 - מחברים: יעקב פרוש ומלכה ברון

מדידה וניתוח כלכלי של התפתחות שערי הריבית על האשראי החופשי בבנקים מסחריים בישראל מ- 1965 עד 1972 - מחבר: יהודה מנזלי

מדיניות מוניטורית והפירמה היחידנית: ניתוח חשבונות הפירמה בישראל, הממלכה המאוחדת, ארה"ב ויפן - מחבר: מאיר תמרי

תקציב לאומי לשנת 1976

תקציב לאומי לשנת 1977

דין חשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30/06/1975 עד 30/06/1976​