התפתחות הכספים בחודשים הראשונים של שנת 1957

מדיניות כלכלית למשק תקין -­ המקרה נשל ישראל

החיסכון​ האישי הגולמי ב- 1954

לוחות הסטטיסטיים​