דף השער

הערכת הביצוע בתיק רזרבות מטבע החוץ של ישראל, 1972-1976 - אברהם בן בסט

מערכת הבנקים במודל מוניטרי של המשק הישראלי - שאול ברונפלד

תקציב לאומי לשנת 1979

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31/03/1978 עד 29/09/1978

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31/10/1978 עד 31/12/1978