דף השער

ציפיות אינפלציוניות בישראל בשנים 1965 עד 1980 - מחברים: דניאל גוטליב וסיבליה פיטרמן

השפעת ההרכב של מימון תוצאות הממשלה על הצריכה הפרטית בישראל - מחברת: ליאורה מרידור

תדירות התשלום של תוספת היוקר- המשתנים המסבירים אותה והשפעתה על הסכם השכר הכלכלי במשק - מחבר: עודד לויתן

השפעת העלייה במחירי חומרי הגלם על הפריון ועל הרווחיות בתעשייה בשנים 1965 עד 1980 - מחבר: משה בר-נתן (ברי)

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30.09.1982 ל-31.01.1983 ובתקופה שבין 31.01.1983 ל-31.03.1983