דף השער​

מבוא: מחקרים אמפיריים על הביקוש לכסף בישראל - מחבר: עקיבה אופנבכר

אומדנים חדשים של הביקוש לכסף בישראל - מחברים: ליאו לידרמן ואריה מרום

שתי סוגיות בביקוש לאמצעי תשלום בישראל מ1970 עד 1981 - מחבר: רפי מלניק

בחינת יציבותו של הביקוש לכסף בישראל מ1965 עד 1981 - מחברים: אברהם בן בסת ואריה מרום

אי-הרברסיביליות של הקשרים בין האינפלציה ליתרות הריאליות של אמצעי התשלום - מחברת: סילביה פיטרמן