דף השער

מימון הוצאות הממשלה בישראל מ1960 עד 1983 - מחברת: ליאורה מרידור

תרומת האינפלציה לגידולו של ענף הבנקאות בישראל - מחבר: אריה מרום

מימון, סבסוד ופרוגרסיביות במשכנתאות הממשלתיות מ1976 עד 1984 - מחבר: משה בר-נתן

האינפלציה ותהליך יצירת הכסף בישראל בשנות השבעים - מחברים: אורי ליטוין, ליאורה מרידור ואביה ספיבק

תמציות מאמרים של חברי מחלקת המחקר בבנק ישראל, שנתפרסמו בחוץ לארץ