דף שער

 

הגורמים המשפיעים על היצע העבודה ועל הביקוש לה בסקטור העסקי, 1962 עד 1984
מחבר: דוד אלקיים

 

אמידת הציפיות האנפלציוניות בישראל וניתוח התפתחותן על רקע תכניות כלכליות לדיסאינפלציה
מחבר: דני יריב

 

אינפלציה ושיעורי מס אפטקטיביים על הכנסות של חברות מהון, 1982 עד 1984
מחברים: אבי זיגלמן ואפרים צדקב

 

עקומת פיליפס במבחן הזמן - ישראל 1960 - 1987
מחבר: נתן זוסמן