התפתחות הכספים ינואר עד ספטמבר 1957

הערות ללוחות על התפתחות ההכנסות וההוצאות של הבנקים המסחריים בישראל 1950- 1956

סיכום החשבונות הלאומיים לשנים 1950- 1956 במחירים שוטפים ובמחירי 1956

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים). תשי"ח ­1957

לוחות סטטיסטיים​​