​סקר בנק ישראל 82 ​

נעם זוסמן ועמית פרידמן

סיגל ריבון

תומר קריאף

נטליה פרסמן וודים קלפפיש

דוד אלקיים ואיל ארגוב