סקר בנק ישראל 88 - שער

השפעתן של המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בישראל, ושל הכלכלה הגלובלית, על התשואות הריאליות של האג"ח הממשלתיותבישראל: בחינה מחודשת לאחר עשור

עדי ברנדר וסיגל ריבון

מודל של חשבונאות זרמים לשוק העבודה: יישום עבור ישראל

יוסי יכין ונטליה פרסמן

התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי

יובל מזר

הרכב המיסים וצמיחה כלכלית

לב דרוקר ומקסים בוצ'רנקו

עדריות בקרב המשקיעים המוסדיים בישראל

משה בן-חורין, אורי ברזני, חיים קידר-לוי, בנצי שרייבר

​