הכנסות והוצאות הבנקים ­1957

דין ­וחשבון על עליית אמצעי התשלום​ בתקופה בין 31 במאי 1957 עד 31 במאי 1958

לוחות סטטיסטיים​