תקציר:

​נקודת מוצא מקובלת לניסוח משוואת שכר דינמית של הטווח הקצר היא הגישה המתבטאת בעקומת פיליפס (המורחבת), שלפיה השינויים בשכר הנומינלי נובעים מעודף ביקוש בשוק העבודה ומציפיות לעליית מחירים. מקדם ציפיות שונה מ1 מתיישב עם מצב של תחלופה מתמדת בין אינפלציה ובין עודף ביקוש לעבודה (או בין שינויים בשכר הנומינלי לעודף כזה). אחת ממטרותיה של עבודה זו היא לאמוד את מקדם הציפיות, ובאמצעותו לבדוק את השערת אי התחלופה. מובן, שלשם כך עלינו לאמוד תחילה את עודף הביקוש לעבודה ואת הציפיות האינפלציוניות. נושאים אלו יעסיקו אותנו לאורך העבודה.

למאמר המלא על עודף הביקוש לעבודה, ציפיות אינפלציוניות והשערת אי-התחלופה 1968 עד 1980